პარტნიორობა მიგრანტთა უფლებებისთვის
ელ. ფოსტა: teona@cida.ge ტელ.: +995 599217599

პროექტის შესახებ

წინამდებარე ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტის „ინდივიდუალური დახმარება ქართველ მიგრანტებს“ (G-PAM) ფარგლებში.

 

ვებგვერდი ფუნქციონირებს „ღია საზოგადოების ფონდის“ დახმარებით მიმდინარე პროექტის „პარტნიორობა მიგრანტთა უფლებებისთვის“ (G-PMR) ფარგლებში. ორივე პროექტის განმახორციელებელია ა(ა)იპ „სამოქალაქო განვითარების სააგენტო“ („სიდა“ - www.cida.ge).

 

პროექტის სახელი: პარტნიორობა მიგრანტთა უფლებებისთვის

 

დონორი: “ღია საზოგადოების ფონდები”

 

განხორციელების პერიოდი: 01.01.2017- 30.06.2018

 

მიზანი: სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის, ხელისუფლების, ბიზნესისა და მედიის ძალისხმევის გაერთიანება ამჟამინდელი, პოტენციური და დაბრუნებული მიგრანტების უფლებათა ეფექტური დაცვისა და გაძლიერებისთვის, ცნობიერების ამაღლებისა და ადვოკატირების გზით, ასევე, პროცესის სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველყოფისთვის, მიგრაციის სფეროში სახელმწიფოს პოლიტიკის ხელშეწყობა.

 

ამოცანები:

1.არარეგულირებული მიგრაციის ფენომენიდან გამომდინარე, მიგრანტთა დაცვა უფლებების დარღვევისგან, მათ შორის, ტრეფიკინგისგან, მიგრაციის ლეგალური გზების წახალისება, შესაძლებლობების გაძლიერებით, კონსულტაციებით, ადვოკატირებისა და იურიდიული დახმარების გაწევის გზით;

2. მიგრანტთა უფლებების მხარდაჭერა, მიგრაციის სფეროში საქართველოს მთავრობის ვალდებულებების იმპლემენტაციის მონიტორინგით, ეროვნული პოლიტიკისა და საქართველო-ევროკავშირის შეთანხმებებიდან გამომდინარე.

© 2013 - WWW.MIGRANT.GE ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით, პროექტის „საქართველო – ინდივიდუალური დახმარება მიგრანტებს“ (G–PAM) ფარგლებში.
ვებგვერდი ფუნქციონირებს „ღია საზოგადოების ფონდების“ დახმარებით, პროექტის „საქართველო – პარტნიორობა მიგრანტთა უფლებებისთვის“ (G–PMR) ფარგლებში.
ვებგვერდს ადმინისტრირებას უწევს „სიდა“.
Created by STUDIO LEMON